تماس با ما
آدرس ما

استان فارس شهرستان زرین دشت ناحیه صنعتی

تلفن تماس

۰۹۱۷۷۳۲۰۶۳۲

ایمیل

ehsanrastgoo@yahoo.com

وبسایت های ما

tak-z.ir/shop

tak-z.ir